Formål

Foreningens formål er at arrangere det årlige cykelløb Arresø Rundt
ved anvendelse af kontingenter, frivillige bidrag, sponsorater og fondsmidler
samt fremme lysten til at tage aktivt del i samfundslivet.