Arresø Rundt er et motionscykelløb, hvilket betyder at de helt almindelige færdselsregler gælder.

Overhold derfor loven, pas på hinanden og tag hensyn til de øvrige trafikanter!

Hvis der på udsatte steder er færdselsregulering, følg da de anvisninger, der gives af den official, der er på stedet.

Cykelhjelm er påkrævet på alle ruter! Dels er du rollemodel, dels er det nødvendigt for tidtagningen.

I tilfælde af person- eller maskinskade: kontakt løbsledelsen på tlf.: 29451775 og vi vil forsøge at hjælpe dig.