Råd og regler

Følg færdselsreglerne og tag hensyn til andre trafikanter!
Hvis der på udsatte steder er færdselsregulering,
følg da de anvisninger, der gives af den official, der er på stedet.

Cykelhjelm er påkrævet på alle ruter! Dels er du rollemodel, dels er det nødvendigt for tidtagningen.
Check cyklen, inden løbet. Det er ærgerligt at måtte udgå på grund af maskinskade.

I tilfælde af person- eller maskinskade: kontakt løbsledelsen på tlf.: 29451775.
Hvis I kender andre, må I selvfølgeligt gerne kontakte dem!