Tidspunkt          4. november 2019 kl. 19:30

Sted                   Målerhuset, Krudtværksalleen 8D, 3300 Frederiksværk

Opløsning af foreningen ”Arresø Rundt” cvr.nr. 35145702

Bestyrelsen foreslår at foreningen ”Arresø Rundt” opløses.

 

Af foreningens vedtægter fremgår følgende:

 

 • 9 Foreningens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst 10 er tilstede. For at forslaget kan vedtages kræves at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal der er til stede.

Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

Bestyrelsens forslag til beslutning:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Ønskes foreningen ”Arresø Rundt” opløst?
 4. Valg af tre personer til et ”opløsningsudvalg”, der varetager nedlukningen af foreningen. Udvalget indkalder efter endt arbejde til et sidste afsluttende møde i foreningen.
 5. Fordeling af foreningens midler
  1. Materialer og udstyr
   1. Vanddunke gives til lokale sportsforeninger, der måtte ønske det.
   2. Fødder og stænger til beachflag foræres til Støbeskeen som tak for hjælpen.
   3. Metal-kryds til pile foræres til en sportsforening, der måtte ønske det, eller kasseres.
   4. Øvrige materialer foræres bort eller kasseres.
  2. Foreningens egenkapital
   Der doneres kr. 10.000 til hver af følgende:

   1. Børnecancerfonden igennem Claus Bodenhoff
   2. ”BROEN Halsnæs”
   3. Danmarks Naturfredningsforening
  3. Den resterende beholdning bruges på en afsluttende middag til bestyrelsen.
 6. Eventuelt